کاشت ابرو

کاشت ابرو در کرج کاشت ابرو در کرج ، امروزه با محبوبیت بالایی همراه است، زیرا افراد به دنبال راه هایی می‌ گردند تا موی ابرو خود را به صورت دائمی ترمیم یا تثبیت کنند. یکی از اعضای صورت که شاید به نظر نقش چندانی در بدن نداشته باشد ابرو…

فتق دیسک گردن

فتق دیسک گردن فتق دیسک گردن باعث گردن درد می شود. فتق دیسگ گردن رشته های عصبی در گردن تان را تحت فشار قرار می دهند. و سبب گردن درد می شوند.  گردن درد معمول ترین دلیل مراجعه به فیزیوتراپی هاست. فتق دیسک گردن دلیل عمده گردن درد و شانه…